Recent News

La Sareb wypuszcza plan „Wiedeń”: budowa przystępnych mieszkań do wynajęcia

La Sareb lanza el plan „Viena”: construcción de viviendas de alquiler asequible

Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) podejmuje pierwszy krok w realizacji obietnicy premiera rządu, Pedro Sáncheza, dotyczącej mobilizacji do 50 000 mieszkań z sektora publicznego do wynajmu po przystępnych cenach. Inicjatywa, znana jako „projekt Wiedeń”, ma na celu zapewnienie możliwości wynajmu osobom z klasy średniej i pracującej, które borykają się z rynkiem nieruchomości o wygórowanych cenach.

Plan zakłada przetarg na tereny pod budowę pierwszych 3 500 mieszkań w pierwszej fazie, która zostanie zatwierdzona w najbliższych dniach. Te działki są częścią majątku Sareb i znajdują się w różnych regionach Hiszpanii. Instytucja odda te tereny na okres 80 lat, a zwycięskim wykonawcom lub deweloperom będzie wolno pobierać czynsz od najemców przez ten okres.

Sareb zidentyfikowała obecność zapotrzebowania na przystępne mieszkania do wynajęcia w rejonach, gdzie znajdują się tereny będące przedmiotem przetargu. We współpracy z konsultantem PwC wybrano działki umożliwiające budowę mieszkań o cenach poniżej obecnych rynkowych, z uwzględnieniem demografii populacji i kosztów wynajmu.

Ten projekt wzbudził duże zainteresowanie i inwestycje w sektorze nieruchomości. Szacuje się, że pierwszy pakiet przetargów może wynieść nawet 420 milionów euro. Ponadto, finansowanie budowy tych przystępnych mieszkań do wynajęcia będzie wspierane przez Europejski Bank Inwestycyjny (BEI) poprzez fundusz odporności dla wspólnot autonomicznych.

Dzięki planowi „Wiedeń”, Sareb dąży do zaspokojenia potrzeby przystępnych mieszkań i oferowania opcji wynajmu po cenach ustalonych dla osób, które borykają się z niedostępnym rynkiem nieruchomości.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące projektu Wiedeń Sareb:

1. Co to jest projekt Wiedeń?
Projekt Wiedeń to inicjatywa Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), mająca na celu zapewnienie przystępnych mieszkań do wynajmu osobom z klasy średniej i pracującej.

2. Jak zostanie przeprowadzony ten projekt?
Sareb przeprowadzi przetarg na tereny pod budowę pierwszych 3 500 mieszkań w pierwszej fazie. Te działki są częścią majątku instytucji i znajdują się w różnych regionach Hiszpanii. Zwycięskim wykonawcom lub deweloperom będzie wolno pobierać czynsz od najemców przez 80 lat.

3. W jakich regionach będą się znajdować te mieszkania?
Sareb zidentyfikowała obecność zapotrzebowania na przystępne mieszkania do wynajęcia w rejonach, gdzie znajdują się tereny będące przedmiotem przetargu. Te działki zostały wybrane we współpracy z konsultantem PwC, uwzględniając demografię populacji i koszty wynajmu.

4. Jaki jest cel projektu Wiedeń?
Głównym celem projektu Wiedeń jest zaspokojenie potrzeby przystępnych mieszkań i oferowanie opcji wynajmu po cenach ustalonych dla osób, które borykają się z wygórowanym rynkiem nieruchomości.

5. Jaka jest rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego (BEI) w tym projekcie?
BEI weźmie udział w finansowaniu budowy tych przystępnych mieszkań do wynajęcia poprzez fundusz odporności dla wspólnot autonomicznych.

Powiązane linki:
– Sareb
– PwC
– Europejski Bank Inwestycyjny (BEI)