Recent News

La caída cen cen nieruchomości w Niemczech w 2023 roku

La caída de los precios de la vivienda en Alemania en 2023

Niedawne badanie wykazało znaczący spadek cen mieszkań w Niemczech w 2023 roku, co stanowi największy spadek obserwowany w ciągu ostatnich sześciu dekad. Według Instytutu Kiel Gospodarki Światowej (IfW), ceny mieszkań wielorodzinnych spadły o 8,9 procent, domów jednorodzinnych o 11,3 procent, a budynków mieszkalnych o 20,1 procent. Po uwzględnieniu inflacji spadek wartości przekroczył początkowe szacunki o około pięć punktów procentowych.

Choć szybkość i skala tego spadku są historycznie bezprecedensowe, wynika on z okresu oszałamiającego wzrostu na rynku nieruchomości. Od około 2009 roku ceny wzrosły, potrojone lub nawet powiększone czterokrotnie w niektórych segmentach, zanim gwałtownie się odwróciły w 2022 roku. W związku z tym eksperci uważają, że obecna korekta jest konieczna po długim okresie wzrostu cen.

Moritz Schularick, prezes IfW, podkreślił, że spadek cen mieszkań nie jest powodem do niepokoju, biorąc pod uwagę wcześniejszy wzrost i nowe warunki stóp procentowych. Schularick stwierdził: „Faza korekty cen jest z pewnością odpowiednia i, jak dotąd, niepokoi ogólnie gospodarkę”.

Mimo ogólnego spadku, na rynku są oznaki stabilizacji. Czwarty kwartał 2023 roku wykazał znaczące spowolnienie tempa spadku cen, zaledwie 0,6 procentowy spadek cen mieszkań wielorodzinnych i 1,2 procentowy spadek cen domów jednorodzinnych. Nawet budynki mieszkalne odnotowały wzrost o 4,7 procent, chociaż zmienność transakcyjna pozostawała istotna ze względu na ograniczoną liczbę transakcji.

Badanie oparte na Niemieckim Indeksie Nieruchomości (Greix) wykazało zróżnicowane tendencje cenowe wśród siedmiu głównych niemieckich metropolii. Podczas gdy miasta takie jak Kolonia i Stuttgart zanotowały znaczące kwartalne spadki, inne, takie jak Berlin, Frankfurt i Hamburg, wykazały bardziej boczne ruchy.

Schularick ostrożnie sugerował, że rynek nieruchomości może zbliżać się do minimum, ale kolejne kwartały przyniosą większą jasność. Ponadto, sygnały możliwych obniżek stóp procentowych przez banki centralne w najbliższej przyszłości mogą sprawić, że finansowanie nieruchomości stanie się bardziej dostępne, potencjalnie ożywiając popyt na rynku.

Ogólnie rzecz biorąc, spadek cen mieszkań w Niemczech odzwierciedla konieczną korektę po okresie niezwykłego wzrostu. Chociaż istnieją nadal wyzwania i niepewności, oznaki stabilizacji oraz potencjalne interwencje w politykę monetarną dają nadzieję na ożywienie w nadchodzących miesiącach.

Często zadawane pytania:

1. Jak duży jest spadek cen mieszkań w Niemczech?
– Według Instytutu Kiel Gospodarki Światowej (IfW), ceny mieszkań wielorodzinnych spadły o 8,9 procent, domów jednorodzinnych o 11,3 procent, a budynków mieszkalnych o 20,1 procent.

2. Jak porównuje się ten spadek do poprzednich okresów?
– Spadek cen mieszkań jest historycznie bezprecedensowy w ciągu ostatnich sześciu dekad.

3. Dlaczego uważa się, że ta korekta jest konieczna?
– Po długim okresie wzrostu cen, eksperci uważają, że ta korekta jest konieczna, aby zrównoważyć rynek nieruchomości.

4. Co oznacza spowolnienie tempa spadku cen w czwartym kwartale 2023 roku?
– W czwartym kwartale były oznaki stabilizacji na rynku, zaledwie 0,6-procentowy spadek cen mieszkań wielorodzinnych i 1,2-procentowy spadek cen domów jednorodzinnych. Budynki mieszkalne nawet odnotowały wzrost o 4,7 procent.

5. Jakie tendencje zaobserwowano w głównych niemieckich metropoliach?
– Siedem głównych niemieckich miast wykazywało zróżnicowane tendencje cenowe. Podczas gdy niektóre miasta, takie jak Kolonia i Stuttgart, odnotowały znaczące spadki, inne, takie jak Berlin, Frankfurt i Hamburg, wykazywały bardziej boczne ruchy.

6. Jaka jest perspektywa dla rynku nieruchomości w najbliższej przyszłości?
– Moritz Schularick sugerował, że rynek pochodzi do punktu minimum, ale kolejne kwartały dadzą większą jasność. Ponadto, możliwe obniżki stóp procentowych mogą uczynić finansowanie nieruchomości bardziej dostępnym, co może ożywić popyt na rynku.

Definicje:

– Instytut Kiel Gospodarki Światowej (IfW): Instytucja badawcza i analiz gospodarczych z siedzibą w Kilonii w Niemczech.
– Niemiecki Indeks Nieruchomości (Greix): Indeks używany do analizy i monitorowania cen sprzedaży na niemieckim rynku nieruchomości.

Sugerowane powiązane linki:
– Strona internetowa Instytutu Kiel Gospodarki Światowej
– Strona internetowa Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec