Recent News

INAI i Infonavit: Ochrona danych przed oszustwami hipotecznymi

El INAI y el Infonavit: Protección de datos ante fraudes hipotecarios

W lutym 2024 roku Narodowy Instytut przezroczystości, Dostępu do Informacji i Ochrony Danych Osobowych (INAI) poprosił Narodowy Instytut Funduszu Na Rzecz Pracowników (Infonavit) o informacje dotyczące otwarcia niewywołanej przez prawowitego beneficjenta hipoteki. Ta sytuacja ujawnia szkody finansowe, którym pracownicy muszą stawić czoła z powodu kradzieży tożsamości w celu uzyskania kredytów hipotecznych.

W odpowiedzi na wniosek INAI, Infonavit ujawnił istnienie wspomnianego kredytu, ale wykryto niezgodność z oficjalnym dowodem tożsamości przedstawionym, co budziło podejrzenia o podszywanie się pod inną osobę. W obliczu tej sytuacji zgłaszający został poinformowany, że może zgłosić skargę w siedzibie administracyjnej Infonavit, aby udowodnić, że to nie on złożył wniosek. Jeżeli podszywanie się zostanie potwierdzone, zostaną wstrzymane potrącenia z wynagrodzenia, a nienależnie potrącone kwoty zostaną zwrócone.

Niezadowolenie prawowitego beneficjenta skłoniło go do złożenia odwołania w trybie rewizji do INAI, domagając się dostępu do swoich danych osobowych. Ta sytuacja skłoniła Narodowy Instytut Wyborczy (INE) do interwencji jako zainteresowanej strony, gdyż to właśnie ta instytucja odpowiada za zweryfikowanie autentyczności kart do głosowania. INE potwierdził ważność karty przedstawionej przez wnioskodawcę, ale okazało się, że karta w akcie kredytowym była sfałszowana.

Ta sytuacja uwidacznia trudności, jakim niektóre osoby muszą stawić czoła w przypadku kredytów hipotecznych i podkreśla znaczenie dostępu do danych osobowych i ich weryfikacji. INAI i Infonavit współpracują razem w celu ochrony prywatności i zapobiegania oszustwom w sektorze mieszkaniowym.

Podsumowując, ważne jest, aby pracownicy byli czujni na możliwe oszustwa i mieli mechanizmy ochrony danych, aby uniknąć negatywnych konsekwencji finansowych.

Kluczowe terminy:
– Narodowy Instytut przezroczystości, Dostępu do Informacji i Ochrony Danych Osobowych (INAI): Organ odpowiedzialny za zapewnienie dostępu, przejrzystości i ochrony danych osobowych w Meksyku.
– Narodowy Instytut Funduszu Na Rzecz Pracowników (Infonavit): Instytucja świadcząca usługi związane z kredytami hipotecznymi dla pracowników w Meksyku.
– Kradzież tożsamości: Czyn polegający na uzyskaniu, przeniesieniu lub wykorzystaniu cudzych danych osobowych bez zgody osoby, w celach oszustwa.
– Podszywanie się pod inną osobę: Działanie polegające na udawaniu kogoś innego, używając czyjejś tożsamości, w celu dokonywania działań nielegalnych lub oszustw.

Sugerowane powiązane linki:
– https://www.inai.org.mx/ – Strona internetowa Narodowego Instytutu przezroczystości, Dostępu do Informacji i Ochrony Danych Osobowych (INAI).
– https://www.infonavit.org.mx/ – Strona internetowa Narodowego Instytutu Funduszu Na Rzecz Pracowników (Infonavit).
– https://www.ine.mx/ – Strona internetowa Narodowego Instytutu Wyborczego (INE).